die Bauernhoftiere
boğa
kuyruk
bacak
toynak
boynuz
homurdanma
burun deliği
inek
ineğin memesi
mölemek
buzağı
gübre
sürü
öküz
eşek
anırma
keçi
çocuk
tavuk
horoz
ötme
tavuk
gıdaklamak
civciv
domuz
burun
domuz hırlaması
dişi domuz
yavru domuz
domuz ciyaklaması
koyun
yün
koyun sürüsü
kuzu
çoban
sopa
at
kişneme
horultu
aygır
kısrak
midilli
at nalı
eyer
üzengi
der Stier
die Stiere (plural)
der Schwanz
die Schwänze (plural)
das Bein
die Beine (plural)
der Huf
die Hufe (plural)
das Horn
die Hörner (plural)
schnauben
die Nüster
die Kuh
die Kühe (plural)
das Euter
die Euter (plural)
muhen
das Kalb
die Kälber (plural)
der Mist
die Herde
die Herden (plural)
der Ochse
die Ochsen (plural)
der Esel
die Esel (plural)
das Wiehern, das Schreien
die Ziege
die Ziegen (plural)
das Zicklein
das Huhn
die Hühner (plural)
der Hahn
die Hähne (plural)
krähen
die Henne
die Hennen (plural)
das Gackern
das Küken
die Küken (plural)
das Schwein
die Schweine (plural)
die Schnauze
die Schnauzen (plural)
das Grunzen
die Sau
die Sauen (plural)
das Ferkel
die Ferkel (plural)
das Quieken
das Schaf
die Schafe (plural)
die Wolle
die Wollen (plural)
die Schafherde
die Schafherden (plural)
das Lamm
die Lämmer (plural)
der Schäfer
der Schäferstab
die Schäferstäbe (plural)
das Pferd
die Pferde (plural)
wiehern
schnauben
der Hengst
die Hengste (plural)
die Stute
die Stuten (plural)
das Pony
die Ponys (plural)
das Hufeisen
die Hufeisen (plural)
der Sattel
die Sattel (plural)
der Steigbügel
die Steigbügel (plural)