Insects
mrówka
czułek
mrowisko
konik polny
świerszcz
skorpion
żądło
mucha
pająk
pajęczyna
osa
dżdżownica
larwa
robak
komar
pasożyty
pchła
kleszcz
ślimak
żuk
karaluch
biedronka
motyl
gąsienica
kokon
ćma
ważka
modliszka
pszczoła
ul
rój
plaster miodu
stonoga
stonoga
tarantula
ślimak
ćwierkanie
ant
antenna
anthill
grasshopper
cricket
scorpion
stinger
fly
spider
spider web
wasp
worm
larva
maggot
mosquito
parasites
flea
tick
snail
beetle
cockroach, roach
ladybug
butterfly
caterpillar
cocoon
moth
dragonfly
praying mantis
bee
bee hive
swarm
honeycomb
centipede
millipede
tarantula
slug
chirp