Space
galaktyka
słońce
gwiazda
planeta
układ słoneczny
orbita
pas asteroid
asteroida
kometa
ziemia
księżyc
krater
stacja kosmiczna
statek kosmiczny
rakieta
astronauta
kosmita
człowiek (ziemianin)
meteor
obserwatorium
teleskop
satelita
robot
antena satelitarna
galaxy
sun
star
planet
solar system
orbit
asteroid belt
asteroid
comet
earth
the moon
crater
space station
space ship
rocket
astronaut
alien
human, earthling
meteor
observatory
telescope
satellite
robot
satellite dish