The Military
guns
pistol
trigger
barrel
bullet
target
rifle
scope
machine gun
shotgun
shell
bomb
fuse
grenade
detonator
soldier
helmet
gas mask
dog tags
bomber
bomb
RPG / Rocket-propelled grenade
turret
tank
fighter
cannon
cavalry
mortar
artillery
missile
zbrane
pištoľ
spúšť
hlaveň
guľka
cieľ
puška
zameriavač
guľomet
brokovnica
nábojnica
bomba
zápalná šnúra
granát
rozbuška, detonátor
vojak
prilba
plynová maska
psie známky, identifikačné známky
bombardér
bomba
RPG / granát s raketovým pohonom
vežička
tank
(jet) stíhačka
delo, kanón
kavaléria
mínomet
delostrelectvo
strela, raketa