The House
strecha
komín
podkrovie
okenica
garáž
príjazdová cesta
chodník
obrubník
ulica
šindeľ
dlaždica
dvor
izba
strop
stena
podlaha
hala, chodba
roof
chimney
attic
shutter
garage
driveway
sidewalk
curb
street
shingle
tile
yard
room
ceiling
wall
floor
hall, hallway
gutter