Photography
fotoaparát, foťák
blesk
objektív, šošovka
približovací objektív
fotografia, foto, fotka
diapozitív
foto album
fotograf
videokamera, kamera
statív, stojan, trojnožka
projektor, premietačka
film
páska, kotúč
obrazovka, plátno
camera
flash
lens
zoom lens
photograph, photo
slide
photo album
photographer
video camera
tripod
projector
film
reel
screen