Hunger and Thirst
Hlad a smäd; Jedenie a pitie
hungry
hunger hlad
hungry hladný
starving hladujúci
appetite chuť
famine hladomor
diet strava
fast rýchlo
to starve hladovať

They are hungry.
Sú hladní

We're starving.
Sme hladní.

He has an insatiable appetite.
Má neukojiteľnú chuť k jedlu.

I'm full.
Som plný. <br>

She's on a diet.
Ona je na diéte.

They're going to fast until sundown.
Chystajú sa rýchlo až do západu slnka.

I'm so hungry I could eat a horse.
Ja som taký hlad, mám hlad ako vlk.

Talking about food is making my mouth water.
Ak hovoríme o potraviny, aby mi zbiehajú slinky. <br>

to bite skus
to chew žuť
to nibble okusovať
to swallow prehĺtať

She didn't have much of an appetite and just nibbled on her carrots.
Nemala moc chuť k jedlu a len ohrýzali jej mrkvu.

to devour pohltiť
to stuff oneself pchať sa
to gobble up spolykat
to wolf down zhltnúť
gluttony gluttonny

We wolfed down our meal.
Sme wolfed sa naše jedlo.

The cookies were gobbled up in less then 5 minutes.
Cookies sú zožral za menej ako 5 minút.

Do you mind if I finish off the oatmeal?
Vadilo by vám, som zakončiť ovsenú kašu?

thirst smäd
thirsty smädný
sip srkať
gulp dúšok
to sip srkať
to gulp dúšok

I'm thirsty
Mám smäd

He finished his drink in a single gulp.
Dopil v jednom dúškom.

The water quenched my thirst.
Voda uhasí smäd.

We sipped the hot chocolate by the fire.
Sme usrkával horúcu čokoládu pri krbe.