Meals and Taste
Jedlá a chuť
meal jedlo
feast sviatok
five course meal piatich chodoch
appetizer predjedlo
the main course hlavný chod
dessert púšť
breakfast raňajky
lunch obed
supper večera
dinner večera
snack snack
junk food nekvalitné potraviny
to snack snack

If you snack between meals, you might gain weight.
Ak desiatu medzi jedlami, môžete priberať na váhe.

to taste chuť
taste chuť
flavor príchuť
tasty chutný
flavorful sviežim
delicious vynikajúca

Your soup tastes delicious.
Vaša polievka chutí chutné.

sweet sladký
sour kyslý
salty slaný
bitter horký
hot horúci
spicy pikantné

The dish is very hot.
Jedlo je veľmi horúca..

It's spicy
Je to pikantné.

texture textúra
crispy chrumkavé
crunchy chrumkavý
mushy sentimentálny
edible jedlý
inedible nepožívateľný
fresh čerstvý
stale zatuchnutý

The chips are stale.
Čipy sú stale.

Yuck! This food is barely edible.
Fuj! Toto jedlo je ťažko požívateľné.

nutritious výživný
nutrition výživa
malnutrition podvýživa
nourishing výživný
vegetarian vegetarián
vegan vegan