Communication
letter
address
return address
postmark
stamp
postcard
mailman
mailbox
newspaper
reporter
magazine
package
box
telephone
ring
telephone jack
cell phone
walkie-talkie
envelope
article
list
adresa
spiatočná adresa
poštová pečiatka
známka
pohľadnica
poštár
schránka
noviny
reportér
časopis, magazín
balíček
krabica
telefón
zvonenie
telefónny kábel
mobilný telefón
krátkovlnná vysielačka
obálka
článok