Tools
kladivo
rukoväť
skrutkovač
klinec
skrutka
francúzsky kľúč
skrutka
matica
podložka
hasák
kliešte
píla
čepeľ
skrinka na náradie
nákova
lopata
krompáč
vŕtačka
vrták
reťazová píla
hoblík
zverák
dláto
zvinovací meter
pružina
vodováha
drevené kladivo
hammer
handle
screwdriver
nail
screw
wrench
bolt
nut
washer
monkey wrench
pliers
saw
blade
tool box
anvil
shovel
pick
drill
drill bit
chain saw
file
vise
chisel
tape measure
spring
level
mallet