The Body - Continued
Telo - pokračovanie
leonardo body
limbs končatiny
trunk kufor
lap klin
fist päsť

Papa, can I sit on your lap?
Oci, môžem sedieť na kolenách?

little toe malíček na nohe

left-handed ľavák
right-handed pravotočivý

groin triesla
breast prsia
womb maternica
menstruation menštruácie