Birds
holubica
holub
orol
zobák (ostrý)
krídlo
pierko
pazúr
hniezdo
vajcia
sova
sokol
sup
kačka
zobák
kvákanie
hus
vrabec
štebotane
havran, vrana
moriak
prepelica
kolibrík
páv
papagáj
pštros
tučniak
ďateľ
bocian
žeriav
plameniak
volavka
labuť
vtáčia klietka
jastrab
dove
pigeon
eagle
beak
wing
feather
talon
nest
eggs
owl
falcon
vulture
duck
bill
quack
goose
geese plural
sparrow
chirp
crow
turkey
quail
hummingbird
peacock
parrot
ostrich
penguin
woodpecker
stork
crane
flamingo
heron
swan
bird cage
hawk