The Garden/The Yard
hrable
motyka
lopata
záhradné nožnice
rýľ, rydlo
záhradník
konvica na vodu
kvetináč
záhradná hadica
rozprašovať
kosačka
kôlňa na náradie
semienko
balíček semienok
sadenica
kvetinový záhon
zeleninová záhrada
závora
plot
brána
múr
rake
hoe
shovel
clippers
spade
gardener
watering can
pot
garden hose
sprinkler
lawn mower
tool shed
seed
seed packet
seedling
flower bed
garden
latch
fence
gate
wall
shrub, bush