Babies - Continued
Děti - Pokračování
photo by Hobo Mama (CC BY-NC-SA 2.0)
pregnancy
těhotenství
womb lůno
pregnant těhotná
fetus plod
embryo embryo
conception početí

conceive počít

I'm pregnant. I think Charles is the father.
Jsem těhotná. Myslím, že otcem je Charles.

We've been trying to conceive.
Snažíme se počít.

birth porod
midwife porodní asistentka
labor porodní bolesti
placenta placenta
premature předčasný

My wife just went into labor.
Moje žena teď rodí.

She's the doctor that delivered you.
To je lékařka, která tě rodila.

newborn novorozeně
infant nemluvně
twins dvojčata

She gave birth to twins.
Ona porodila dvojčata.

They're identical twins. It's almost impossible to tell them apart.
Jsou to jednovaječná dvojčata. Je téměř nemožné je rozeznat.

I breastfeed my baby every day.
Kojím jsem své dítě každý den.

The baby is nursing right now.
Dítě se právě kojí.

I feed the baby only organic baby food.
Dítě krmím pouze bio dětskou výživou.

abortion potrat
miscarriage potrat

abort potratit
adopt adoptovat

Are you going to keep the baby or give it up for adoption?
Necháte si to dítě, nebo ho dáte k adopci?

We're going to adopt.
Budeme adoptovat.

nanny chůva
baby sitter paní na hlídání dětí
toddler batole

Your diaper is dirty. Daddy will be happy to change you.
Tvoje plenka je špinavá. Tatínek tě rád přebalí.

My parents help look after the children.
Moji rodiče pomáhají starat se o děti.

Can you take care of the baby for a couple of hours?
Můžete se o dítě pár hodin postarat?


lullaby ukolébavka

rock kolébat
sob vzlykat
ball klubíčko
crawl lézt

She hummed a lullaby to the child.
Broukala dítěti ukolébavku.

Rock the baby to sleep.
Ukolébej dítě ke spánku.Rock the bébé à dormir.

photo by TheGiantVermin (CC BY-NC-SA 2.0)

The baby snuggled in the arms of his mother.
Dítě se schoulilo v náručí své matky.

day care denní péče

godparent kmotr
godmother kmotra
godfather kmotr
godson kmotřenec
godchild kmotřenec

name název
first name křestní jméno
middle name druhé jméno
last name příjmení
nickname přezdívka

We named our daughter after her great grandmother
Pojmenovali jsme naši dceru po její prababičce

What's your name?
Jak se jmenujete?

My official name is Timothy but I prefer that you call me by my adopted name - Bird Spirit.
Moje oficiální jméno je Timothy, ale jsem raději, když mi říkají jménem, které jsem přijal - Ptačí duch.

photo by freeparking (CC BY 2.0)
resemblance podobnost

You look like your brother.
Vypadáš jako tvůj bratr.

You're the spitting image of your father.
Ty jsi věrný obraz svého otce.

teething prořezávání zoubků

rear zadní
raise 
grow up vyrůstat

Where did you grow up?
Kde jste vyrůstal?

You could say that being born was a milestone in my life.
Dalo by se říci, že mé narození bylo milníkem v mém životě.