Bathroom - Continued
Koupelna I - pokračování
bathtub
suds pěna
bubble bath bublinková koupel
shower stall sprchový kout
water heater ohřívač vody

Turn on the faucet!
Otevři kohoutek!

Turn off the faucet!
Zavři kohoutek!

You should wash your hair once a week to save on shampoo.
Vlasy by sis měl mýt jednou týdně, abys ušetřil za šampon.

He's taking a shower.
On se sprchuje.

She's taking a bath.
Ona se koupe.

restroom toaleta
urinal pisoár
toilletes

Don't forget to flush the toilet.
Nazapomeň spláchnout záhchod.

Can I use your bathroom?
Mohu použít vaši koupelnu?

Where is the restroom?
Kde je toaleta?

He went to the bathroom behind those trees.
Šel na toaletu za tamty stromy.

Do you need to do a number 1 or a number 2?
Mám jít do čísla 1 nebo čísla 2?

to pee informal čurat