The Bedroom - Continued
van gogh in arles bedroom
beddingložní prádlo
bedside table noční stolek
bedspread přehoz přes postel
quilt prošívaná pokrývka
pillow case povlak na polštář
cozy adjective útulný
comforter vrchní přikrývka

Make the bed.
Ustlat postel.

The bed is unmade.
Postel je neustlaná.

bed sizes velikosti postelí
twin dvojlůžko
queen manželská postel
full dvojlůžko
king manželská postel
sleep spánek
to sleep - slept spát

Did you sleep well?
Vyspal ses dobře?

I slept like a log.
Spal jsem jako špalek.

No, I really didn't sleep well. I tossed and turned all night.
Ne, opravdu jsem nespal dobře. Celou noc jsem se převaloval. .

sleepiness ospalost
sleepy ospalý
drowsy rozespalý
to doze off podřimovat

The medication made her drowsy.
Léky ji způsobily ospalost.

sleeping dog

He dozed off during the movie.
Během filmu podřimoval.

She fell asleep at the wheel.
Usnula za volantem.

I'm going to take a nap. Wake me up when something happens.
Jdu si zdřímnout. Vzbuď mě, až se něco stane..

I need to rest some.
Potřebuji si trochu odpočinout

bedtime čas ke spaní

When's your bedtime?
Kdy chodíš spát?

It's time to go to bed, children.
Je čas jít do postele, děti.

dream sen
nightmare noční můra
daydream denní snění
to dream snít
to daydream blouznit, snít

I dreamed about you yesterday.
Včera se mi o tobě zdálo.

She had a bad dream.
Měla zlý sen.

He doesn't pay attention. He daydreams during the class.
Nedává pozor. Během hodiny sní.

insomnia nespavost
sleepwalker náměsíčník

Let's stay up tonight and watch the meteor shower!
Zůstaňme dnes v noci vzhůru a sledujme meteorický roj!

an early riser člověk, který ráno brzo vstává
a later riser člověk, který ráno pozdě vstává

He's an early riser.
Vstává brzo ráno.

I'm going to sleep in tomorrow.
Zítra si přispím.

The alarm went off at 5 o'clock.
Budík zvonil v 5 hodin.

Be sure to set your alarm for six in the morning.
Nařiď si budík na šestou ráno.