The Body - Continued
Tělo - pokračování
leonardo body
limbs končetiny
trunk trup
lap klín
fist pěst

Papa, can I sit on your lap?
Tati, můžu se ti posadit na klín?

little toe malíček (na noze)

left-handed levák
right-handed pravák

groin tříslo
breast prsa
womb lůno
menstruation menstruace