Organs - Continued
Tělo II - pokračování
organ orgán
tissue tkáň
cell buňka

brain
muscle sval
joint kloub
fat tuk
flesh tělo
cartilage chrupavka
gland žláza
mind mysl
Expressions

You're always on my mind.
Pořád na tebe myslím.

paralysis ochrnutí
to paralyze paralyzovat, ochrnout

The spinal cord injury paralyzed him from the waist down.
Kvůli poranění míchy je ochrnutý od pasu dolů.

heart
spleen slezina
blood pressure krevní tlak
pulse puls
heart rate srdeční frekvence
heartbeat tlukot srdce
to bleed
krvácet

I'm bleeding!
Krvácím!

have high blood pressure
mít vysoký krevní tlak

The nurse took his pulse and blood pressure.
Sestra mu změřila puls a krevní tlak..

breathing dýchání
breath dech
bronchial tubes průdušky
to breathe in nadechnout se
to inhale
to breathe out vydechnout
to exhale

Everyone breathe deeply. Breathe in.. Now breathe out..
Všichni zhluboka dýchejte. Nadechněte se.. Nyní vydechněte..

out of breath
udýchaný

hold your breath
zadržte dech

mucous hlenovitý
phlegm
hlen
booger holub

clear the throat
odkašlat si

voice hlas
vocal cords hlasivky
hoarse chraplavý
laryngitis zánět hrtanu

He has a deep voice
/
He has a low voice.

She has a high-pitched voice.
Má vysoký hlas.

She has laryngitis. She strained her voice singing high Cs.
Má zánět hrtanu. Namohla si hlas zpíváním vysokých Céček.

I lost my voice.
Přišel jsem o hlas.

Expressions

She has a frog in her throat.
Má knedlík v krku.

to urinate močit
to pee čůrat

Dentistry Zubní lékařství
molar stolička
braces rovnátka

have a cavity filled
nechat si udělat plombu

grind your teeth
skřípat zuby

extract a tooth
vytrhnout zub