The Body II - Continued
organ orgaan
tissue weefsel
cell cel

muscle spier
joint gewricht
fat vet
flesh vlees
cartilage kraakbeen
gland klier
brain
nerve zenuw
spinal cord ruggengraat
mind gedachten
Expressions

You're always on my mind.
Je speelt altijd in mijn gedachten.

paralysis verlamming
to paralyze verlammen

The spinal cord injury paralyzed him from the waist down.
Door zijn ruggengraatblessure is hij vanaf het middel verlamd.

heart
spleen milt
blood pressure bloeddruk
pulse kloppen
heart rate hartritme
heartbeat hartslag
to bleed
bloeden

I'm bleeding!
Ik bloed!

have high blood pressure
hoge bloeddruk hebben

The nurse took his pulse and blood pressure.
De verpleegster nam zijn hartslag en bloeddruk op..

breathing ademen
breath adem
bronchial tubes bronchi
to breathe in inademen
to inhale
to breathe out uitademen
to exhale

Everyone breathe deeply. Breathe in.. Now breathe out..
Iedereen diep ademen. Inademen. En weer uitademen.

out of breath
buiten adem

hold your breath
je adem inhouden

mucous slijm
phlegm
fluim
booger snot

clear the throat
de keel schrapen

voice stem
vocal cords stembanden
hoarse hees
laryngitis strottenhoofdontsteking

He has a deep voice
/
He has a low voice.

She has a high-pitched voice.
Zij heeft een hoge stem.

She has laryngitis. She strained her voice singing high Cs.
Ze heeft een strottenhoofdontsteking. Ze heeft haar stem overbelast door hoge do's te zingen.

I lost my voice.

Expressions

She has a frog in her throat.

bladder blaas
urine urine
to urinate urineren
to pee plassen

Dentistry Tandheelkunde
molar kies
braces beugel

have a cavity filled
een gaatje laten vullen

grind your teeth
tandenknarsen

extract a tooth
een tand trekken