The Body II - Continued
organ organ
tissue ţesut
cell celulă

muscle muşchi
joint încheietură
fat grăsime
flesh carne
cartilage cartilaj
gland glandă
brain
nerve nerv
spinal cord măduva spinării
mind minte
Expressions

You're always on my mind.
Esti mereu in mintea mea.

paralysis paralizie
to paralyze a paraliza

The spinal cord injury paralyzed him from the waist down.
Leziunile măduvei spinării l-au paralizat de la brâu în jos.

heart
spleen splină
blood pressure tensiune arterială
pulse puls
heart rate ritmului cardiac
heartbeat bătaie a inimii
to bleed
să sângereze

I'm bleeding!
Sângerez!

have high blood pressure
au hipertensiune arterială

The nurse took his pulse and blood pressure.
Asistenta a luat pulsul şi tensiunea arterială..

breathing respiraţie
breath respiraţie
bronchial tubes tuburile bronşice
to breathe in să respire în
to inhale
to breathe out să respire afară
to exhale

Everyone breathe deeply. Breathe in.. Now breathe out..
Toată lumea respira profund. Inspiră... Acum expiră...

out of breath
fără suflu

hold your breath
ţineţi-vă respiraţia

mucous mucos
phlegm
flegmă
booger muc

clear the throat
eliberează gâtul

voice voce
vocal cords corzile vocale
hoarse răguşit
laryngitis laringită

He has a deep voice
/
He has a low voice.

She has a high-pitched voice.
Ea are o voce stridentă.

She has laryngitis. She strained her voice singing high Cs.
Ea are laringita. Ea tensionate vocea ei cântând Cs mare.

I lost my voice.

Expressions

She has a frog in her throat.

bladder vezică urinară
urine urină
to urinate de a urina
to pee a face pipi

Dentistry Stomatologie
molar molar
braces bretele

have a cavity filled
au o cavitate umplută

grind your teeth
scrâșnește dinții

extract a tooth
extrage un dinte