The 5 Senses
Az 5 érzék
Touch érintés
to touch érinteni
to feel érezni
rough durva
smooth sima

My skin feels rough.
A

numb elzsibbadt
sensitive érzékeny
to tingle bizseregni

My foot is asleep. I can't feel a thing.
Elzsibbadt a lábam. Nem érzek semmit.

My hands are tingling.
Bizsereg a kezem.

Sight látás
to stare bámulni
to glance pillantani
to squint kancsalitani
to blink villogni
to wink kacsintani

It's not polite to stare.
Nem udvarias bámulni.

Roger glanced at the mysterious woman.
Roger pillantott a titokzatos nőt.

blind vak
color blind színvak
eyesight látás
vision látomás
far-sighted távollátó
short-sighted rövidlátó

We were blinded by the intense light.
Voltunk elvakított az erős fény.

My vision is 20/20.
A látásom 20/20.

About 8 percent of males are color blind.
A férfiak 8 százaléka színvak.

She has really poor eye-sight. Without her glasses she can't see a thing .
Neki valóban rossz a szeme. Szemüveg nélkül nem lát semmit.

visible látható
invisible láthatatlan
bright fényes
dim homályos
light
dark

The search party squinted in the bright sun.
A mentőosztag hunyorgott a fényes Naptól.

Hearing hallás
deaf süket
deafness süketség
hard of hearing nagyothalló
hearing-impaired halláskárosult

Grandpa is a little hard of hearing.
Nagypapa egy kicsit nagyothall.

His hearing is very acute
Nagyon súlyos halláskárosult.

Expressions

I'm all ears. What did you want to tell me?
Csupa fül vagyok. Mit akartál mondani?

silent csendes
silence csend
quiet csendes
loud hangos
soft lágy
deafening süketítő
audible hallható

She can't bear silence.
Nem tudja elviselni a csendet.

Speak softly. We're in a library.
Beszélj halkan. A könyvtárban vagyunk.

The sound of the explosion was deafening.
A robbanás hangja fülsiketítő volt.

The radio was barely audible.
A rádió alig volt hallható.

He's out of earshot. He won't be able to hear you.
Hallótávolságon kívül van.Nem fog hallani.

Smell szaglás
odor szag
scent illat
smell illat
stink bűz
stench bűz
fragrance illat
BO (body odor) testszag
to smell szag
to stink bűzleni

That smells wonderful.
Csodálatos az illata.

That smells bad.
Ez büdös.

You smell.
Büdös vagy.

What's that smell?
Mi ez a szag?

That stinks.
Ez büdös.

His socks are stinky.
Büdös a zoknija .

The stench of the sewer drifted over to our table.
A csatornabűz átsodródott az asztalunkhoz.

People can usually identify the scent of their spouse.
Az emberek általában képesek azonosítani a házastársuk illatát.

Taste íz