The 5 Senses
Touch Atingere
to touch a atinge
to feel a simți
rough aspru
smooth neted

My skin feels rough.
Pielea mea se simte aspra.

numb amorţi
sensitive sensibil
to tingle a furnica

My foot is asleep. I can't feel a thing.
Piciorul meu este adormit. Nu pot simţi nimic.

My hands are tingling.
Simt furnicături în mâini.

Sight Vedere
to stare a se holba
to glance a arunca o privire
to squint a privi chiorâş
to blink a clipi
to wink a trage cu ochiul

It's not polite to stare.
Nu e politicos să se holbeze.

Roger glanced at the mysterious woman.
Roger i-a aruncat o privire femeii misterioase.

blind orb
color blind discromat
eyesight câmp de vedere
vision vedere
far-sighted hipermetropie
short-sighted miopie

We were blinded by the intense light.
Am fost orbiți de lumina intensă

My vision is 20/20.
Vederea mea este 20/20.

About 8 percent of males are color blind.
Aproximativ 8 la suta dintre bărbați sunt discromați.

She has really poor eye-sight. Without her glasses she can't see a thing .
Ea are un câmp vizual foarte scăzut. Fără ochelarii ei nu poate vedea nimic..

visible vizibil
invisible invizibil
bright luminos
dim vag
light lumină
dark întuneric

The search party squinted in the bright sun.

Hearing Auz
deaf surd
deafness surditate
hard of hearing tare de auz
hearing-impaired cu deficienţe de auz

Grandpa is a little hard of hearing.
Bunicul este un pic cam greu de auz.

His hearing is very acute
Auzul lui este foarte acut.

Expressions

I'm all ears. What did you want to tell me?
Sunt numai urechi. Ce vroiai să-mi spui?

silent tăcut
silence tăcere
quiet încet
loud tare
soft moale
deafening asurzitor
audible audibil

She can't bear silence.
Ea nu poate suporta tăcere.

Speak softly. We're in a library.
Vorbeşti încet. Suntem într-o bibliotecă.

The sound of the explosion was deafening.
Sunetul exploziei a fost asurzitor.

The radio was barely audible.
Radioul de abia se auzea.

He's out of earshot. He won't be able to hear you.
El este în afara razei auditive. El nu va putea să te audă.

Smell Miros
odor miros
scent parfum
smell miros
stink putoare
stench duhoare
fragrance parfum
BO (body odor) mirosul corpului
to smell a mirosi
to stink a mirosi urât

That smells wonderful.
Miroase minunat.

That smells bad.
Miroase urât.

By itself, "smell" is negative.

You smell.
Miroşi.

What's that smell?
Ce e mirosul ăsta?

That stinks.
Asta pute.

His socks are stinky.
Şosete lui put.

The stench of the sewer drifted over to our table.
Duhoarea canalizării a plutit la masa noastră.

People can usually identify the scent of their spouse.
Oamenii pot identifica, de obicei, mirosul soțului lor.

Taste Gust

See: Food : Taste