The City - Continued
downtown binnenstad
suburbs voorsteden, buitenwijken
countryside platteland
urban stedelijk
rural landelijk

neighborhood buurt
neighbor buur

corner hoek
block blok

Let's go to the bakery on the corner.
Laten we naar de bakker op de hoek gaan.

It's just around the corner.
Het is net om de hoek.

I saw the mysterious woman out of the corner of my eye.
Ik zag de geheimzinnige vrouw in een oogwenk.

The restaurant is three blocks that way.
Het restaurant is drie blokken die kant op.

library bibliotheek
museum museum

I checked out the complete works of Shakespeare at the library for some light weekend reading.
Ik bekeek alle boeken van Shakespeare in de bibliotheek voor wat licht leesvoer tijdens het weekeinde.

mayor burgemeester
city hall stadhuis
post office postkantoor
town square stadsplein
park park

Meet me at the town square at 5 o'clock.
Zie me op het stadsplein om 5 uur.

stairwell trap
banister trapleuning

If you go up the stairs and turn right, you'll find the restroom.
Als je bovenaan de trap naar rechts gaat, vind je het toilet.