Stores, Hotels and Restaurants
Obchody
store obchod
department store obchodní dům
mall nákupní centrum
grocery store obchod s potravinami
super market supermarket

The grocery store bags your groceries for you.
Obchod s potravinami vám zabalí vaše potraviny.

client klient
clientele klientela
customer zákazník

errands pochůzky
to shop nakupovat

I need to go shopping
Musím jít nakupovat

They went window shopping.
Šli se podívat po nákupech. (koukali do výloh).

I'm running an errand for my mother.
Vyřizuji pochůzku pro svou matku.

The batteries are out of stock.
Baterie jsou vyprodané.

hotel hotel
inn hospoda
lobby lobby
hostel hostel

guest host
room service pokojová služba
hotel chain hotelový řetězec
doorman vrátný

Let's make a reservation.
Udělejme si rezervaci.

We need to make a deposit for the room.
Musíme zaplatit zálohu za pokoj..

vacancies volná místa
no vacancies žádná volná místa

menu
restaurant restaurace
coffee house kavárna

brewery pivovar
night club noční klub

menu jídelní lístek
beverage nápoj

The portions at this restaurant are very small.
Porce v této restauraci jsou velmi malé.

bill účet
tip spropitné

Check please.
Účet prosím.

Can we have the bill?
Mužeme dostat účet?

Who's going to pay the bill? Not me.
Kdo zaplatí účet? Já ne.

In the United States and Canada it is customary to tip 15% to 20% of the total bill before tax.
Ve Spojených státech a Kanadě je obvyklé spropitné ve výši 15 % až 20 % z celkového účtu před zdaněním.