La ville - suite
La ciutat - continuació
paris
le centre el centre
la banlieue els suburbis
la campagne el camp

le voisinage el veïnat (> hameau)
le quartier
les parages f. els paratges, els encontorns

Je vais explorer un peu les parages.
Ara exploraré una mica els encontorns.

le coin l'indret - la cantonada (" de la rue)
l'angle m.

la boulangerie qui fait l'angle
/
la boulangerie au coin de la rue
/
la boulangerie à l'angle de la rue

la fleca a la cantonada del carrer

Il est juste après l'angle de la rue.
És una mica més enllà de la cantonada del carrer.

J'ai vu la femme mysterieuse du coin de l'œil.
He vist la dona misteriosa de reüll/de cua-coa d'ull

la mairie la casa de la Vila, l'Ajuntament, la Vila (au figuré)
l'hôtel de ville m. la casa de la Vila, l'Ajuntament
la place la plaça
la poste Correus
la bibliothèque la biblioteca
la médiathèque la mediateca
le cinéma el cinema

J'ai emprunté la collection complète de Victor Hugo à la bibliothèque.
Vaig manllevar/amprar la col·lecció completa de Victor Hugo a la biblioteca.

le voisin / la voisine la veïna
le colocataire el company de pis
le palier el replà de l'escala
la cage d'escalier el buc/la caixa de l'escala
la rampe la barana, el abrandat, l'arrambador

Si vous montez l'escalier et allez vers la droite, vous trouverez les toilettes.
Si pugeu les escales i aneu cap a la dreta, trobareu el vàter.