The Dining Room - Continued
Jídelna - pokračování
dining room

Set the table
Prostřít stůl

Clear the table
Sklidit ze stolu

Dinner's ready!
Večeře je hotová!

Pass the peas.
Podej prášek

She poured me a glass of water.
Nalila mi sklenici vody.

May I serve you some spinach?
Můžu ti nandat trochu špenátu?

Clean your plate!
Odnes si talíř!

ask for seconds.
požádat o přidání

helping porce
alcohol alkohol
alcoholic alkoholik, alkoholický
drunk opilý
tipsy opilý
intoxicated opilý
hangover kocovina

Cheers!
Na zdraví!

Uncork the bottle
Odzátkovat láhev

The next round of drinks is on me.
Další runda drinků je na mně.

The drinks are on the house!
Nápoje jsou na účet podniku!

How would you like your coffee?
Jak si přeješ svou kávu?