Family - Continued
Rodina - Pokračování
relative příbuzný
relationship vztah
parents rodiče
generation generace
ancestor předek
descendant potomek

We're related. He's my cousin.
Jsme příbuzní. Je to můj bratranec.

How is your relationship with your mother?
Jaký máš vztah s matkou?

my paternal grandfather
můj dědeček z otcovy strany

my maternal grandfather
můj dědeček z matčiny strany

stepfather nevlastní otec
stepmother nevlastní matka
step brother nevlastní bratr
father-in-law tchán
mother-in-law tchyně
stepson nevlastní syn
stepdaughter nevlastní dcera
step sister nevlastní sestra
son-in-law zeť
daughter-in-law snacha

guardian opatrovník
foster family pěstounská rodina
orphan sirotek
orphanage sirotčinec

We would like to adopt you. Are you up for it?
Rádi bychom tě adoptovali. Jsi pro?

an adopted child
adoptované dítě