Marriage
Manželství
married vdaná/ženatý
single svobodný
divorced rozvedený
widow vdova
widower vdovec

She married her high school sweetheart.
Vzala si svou středoškolskou lásku.

spouse choť, manžel/-ka
husband manžel
wife manželka

My wife is looking for me.
Moje manželka mě hledá.

fiance snoubenec
fiancee snoubenka

Will you marry me?
Vezmeš si mě?

She is engaged to Christopher
Je zasnoubená s Christopherem..

We're going to get married in Las Vegas.
Budeme se brát v Las Vegas.

The priest married us.
Kněz nás oddal.

wedding svatba

groom ženich
bride nevěsta
newly wed čerstvě vdaná/ženatý
wedding dress svatební šaty
church wedding svatba v kostele
civil wedding svatba na úřadě
best man svědek
maid of honor družička

her maiden name její jméno za svobodna
honeymoon líbánky
anniversary výročí

adultery cizoložství
affair aféra
mistress milenka
lover milenec
ladies' man sukničkář
womanizer sukničkář
divorce rozvod

Mary is cheating on me. She has a lover.
Mary mě podvádí. Má milence.

She left me for a guitar player and called to say that she had found happiness.
Odešla ode mě kvůli kytaristovi a zavolala, že našla štěstí jinde.