Marriage
Házasság
married házas
single egyedülálló
divorced elvált
widow özvegy
widower özvegy

She married her high school sweetheart.
Ő feleségül vette középiskolai szerelmét.

spouse házastárs
husband férj
wife feleség

My wife is looking for me.
A feleségem keres engem.

fiance menyasszony
fiancee vőlegény

Will you marry me?
Hozzám jösz?

She is engaged to Christopher
Ő jegyben jár Kristóffal..

We're going to get married in Las Vegas.
Las Vegasban fogunk összeházasodni.

The priest married us.
A pap összeadni.

wedding házasság

groom vőlegény
bride menyasszony
newly wed friss házasok
wedding dress menyasszonyi ruha
church wedding templomi esküvő
civil wedding civil esküvő
best man násznagy
maid of honor koszorús lány

her maiden name a lánykori neve
honeymoon nászút
anniversary évforduló

adultery házasságtörés
affair affér
mistress szerető
lover szerető
ladies' man nőbolond
womanizer nőcsábász
divorce válás

Mary is cheating on me. She has a lover.
Mária megcsal engem. Szeretője van.

She left me for a guitar player and called to say that she had found happiness.
Elhagyott egy gitárosért és felhívott, hogy elmondja, megtalálta a boldogságot.