Fantasy - Continued
Fantazie - Pokračování
witch
magic magie
black magic černá magie
witchcraft čarodějnictví
spell kouzlo

She cast a spell.
Vyčarovala kouzlo.

This spell turns humans into frogs. Use it carefully.
Tohle kouzlo promění lidi v žáby. Používejte ho opatrně.

superstitious pověrčivý
curse prokletí
witch doctor šaman

It was not me. I was possessed by an evil spirit.
To jsem nebyl já. Byl jsem posedlý zlým duchem.

 fortune teller věštec

He disguised himself as a pirate.
Přestrojil se za piráta

scary strašidelný
frightening děsivý
spooky  strašidelný
creepy hrůzný
to scare vyděsit
to frighten vystrašit

You've been granted 3 wishes.
Máš 3 přání.

to scream křičet
to shout křičet
to grimace šklebit se

fairy tale pohádka