Farm Animals - Continued
Farma zvířat - pokračování
tame krotký
wild divoký
breed plemeno
to tame zkrotit

-What breed of horse is that?
-Co je to za plemeno koně?

thoroughbred
plnokrevník

Milk the cow.
Dojit krávu..

Churn the butter.
Tlouci máslo.

horse
to gallop cválat
to trot klusat

Do you know how to ride a horse?
Umíš jezdit na koni?

The lady mounted the horse. The horse bucked.
Paní nasedla na koně. Kůň se vzepjal.

The bull snorted and charged at us.
Býk odfrkl a vrhl se na nás.

Shear the sheep.
Ostříhat ovci

He is the black sheep of the family.
Je čerá ovce rodiny.

The hen pecked at seeds.
Slepice klovala semínka.

Photo by Marilylle Soveran Attribution-NonCommercial 2.0 Generic (CC BY-NC 2.0)
livestock hospodářská zvířata
cattle dobytek
slaughterhouse m. jatky
to slaughter porazit

The little lambs are cute, but people need to eat. Take them to the slaughterhouse!
Malá jehňátka jsou roztomilá, ale lidé potřebují jíst. Vezměte je na jatka!