Hunger and Thirst
Hlad a žízeň, Jídlo a pití
hungry
hunger hlad
hungry hladový
starving hladovějící
appetite chuť
famine hladomor
diet dieta
fast držet půst
to starve hladovět

They are hungry.
Jsou hladoví

We're starving.
Jsme vyhladovělí.

He has an insatiable appetite.
Má neukojitelnou chuť k jídlu.

I'm full.
Jsem plný.

She's on a diet.
Drží dietu.

They're going to fast until sundown.
Budou držet půst do západu slunce.

I'm so hungry I could eat a horse.
Jsem hladový jako vlk.

Talking about food is making my mouth water.
Když mluvím o jídle, sbíhají se mi sliny.

to bite kousat
to chew žvýkat
to nibble uždibovat
to swallow polykat

She didn't have much of an appetite and just nibbled on her carrots.
Neměla moc chuť k jídlu a jen okusovala mrkev.

to devour hltat
to stuff oneself nacpat se
to gobble up hltat
to wolf down spořádat
gluttony žravost

We wolfed down our meal.
Spořádali jsme naše jídlo.

The cookies were gobbled up in less then 5 minutes.
Sušenky byly zhltnuty za méně než 5 minut.

Do you mind if I finish off the oatmeal?
Nebude ti vadit, když dojím ovesnou kaši?

thirst žízeň
thirsty žíznivý
sip doušek
gulp lok, hlt
to sip usrkávat
to gulp loknout si

I'm thirsty
Mám žízeň

He finished his drink in a single gulp.
Dopil svůj drink jediným loknutím.

The water quenched my thirst.
Voda uhasila mou žízeň

We sipped the hot chocolate by the fire.
Usrkávali jsme horkou čokoládu u ohně.