Hunger and Thirst
Éhség és szomjúság; evés és ivás
hungry
hunger éhség
hungry éhes
starving éhezés
appetite étvágy
famine éhínség
diet diéta
fast böjt, böjtölni
to starve éhezni

They are hungry.
Éhesek.

We're starving.
Éhezünk.

He has an insatiable appetite.
Kielégíthetetlen étvágya van.

I'm full.
Tele vagyok.

She's on a diet.
Diétán van.

They're going to fast until sundown.
Naplementéig böjtölni fognak.

I'm so hungry I could eat a horse.
Olyan éhes vagyok, hogy meg tudnék enni egy lovat.

Talking about food is making my mouth water.
Ha ételről beszélünk, összefut a nyál a számban.

to bite harapni
to chew rágni
to nibble rágcsálni
to swallow lenyelni

She didn't have much of an appetite and just nibbled on her carrots.
Nem volt nagy étvágya és csak rágcsálta a répáját.

to devour felfalni
to stuff oneself tömni magát
to gobble up behabzsol
to wolf down felfal
gluttony falánkság

We wolfed down our meal.
Felfalta az ételünket.

The cookies were gobbled up in less then 5 minutes.
A sütiket 5 percen belül behabzsolták.

Do you mind if I finish off the oatmeal?
Nem bánod, ha megeszem a zabkását?

thirst szomjúság
thirsty szomjas
sip korty
gulp korty
to sip kortyolni
to gulp nyelni

I'm thirsty
Szomjas vagyok

He finished his drink in a single gulp.
Egy húzásra megitta.

The water quenched my thirst.
A víz eloltotta a szomjomat.

We sipped the hot chocolate by the fire.
Forró csokinkat a tűz mellett kortyolgattuk.