Hunger and Thirst
hungry
hunger honger
hungry hongerig
starving uitgehongerd
appetite eetlust
famine hongersnood
diet dieet
fast vasten
to starve sterven van de honger

They are hungry.
Ze hebben honger.

We're starving.
We sterven van de honger.

He has an insatiable appetite.
Hij heeft een onverzadigbare eetlust.

I'm full.
Ik zit vol.

She's on a diet.
Ze is op dieet.

They're going to fast until sundown.
Ze gaan vasten tot zonsondergang.

I'm so hungry I could eat a horse.
Ik heb zo'n honger dat ik wel een paard op kan.

Talking about food is making my mouth water.
Praten over eten doet me watertanden.

to bite bijten
to chew kauwen
to nibble knabbelen
to swallow slikken

She didn't have much of an appetite and just nibbled on her carrots.
Ze had geen grote trek en knabbelde wat op haar wortelen.

to devour verslinden
to stuff oneself zich volproppen
to gobble up opslokken
to wolf down naar binnen schrokken
gluttonny gulzigheid

We wolfed down our meal.
We schrokten onze maaltijd naar binnen.

The cookies were gobbled up in less then 5 minutes.
De koekjes werden op minder dan vijf minuten opgeslokt.

Do you mind if I finish off the oatmeal?
Vind je het erg als ik de havermout opmaak?

thirst dorst
thirsty dorstig
sip nipje
gulp teug
to sip nippen
to gulp slokken

I'm thirsty
Ik heb dorst.

He finished his drink in a single gulp.
Hij dronk zijn glas leeg in één teug.

The water quenched my thirst.
Het water leste mijn dorst.

We sipped the hot chocolate by the fire.
We nipten aan de warme chocolademelk bij het kampvuur.