Hunger and Thirst
hungry
hunger foame
hungry flămând
starving flămând
appetite apetit
famine foamete
diet dietă
fast rapid
to starve să moară de foame

They are hungry.
Ei sunt flămânzi

We're starving.
Suntem mor de foame.

He has an insatiable appetite.
El are un apetit insatiabil.

I'm full.
Sunt pe deplin. <br>

She's on a diet.
Ea este pe o dieta.

They're going to fast until sundown.
Ei au de gând să rapid până la apusul soarelui.

I'm so hungry I could eat a horse.
Sunt atât de foame am putea mânca un cal.

Talking about food is making my mouth water.
Vorbind despre alimente este de a face apa mea gură. <br>

to bite să muşte
to chew a mesteca
to nibble a ciuguli
to swallow să înghită

She didn't have much of an appetite and just nibbled on her carrots.
Ea nu avea mai mult de un apetit şi doar roase pe morcovi ei.

to devour să înghită
to stuff oneself la chestii se
to gobble up să înghiţi până
to wolf down a înfuleca
gluttonny gluttonny

We wolfed down our meal.
Am wolfed jos masa noastră.

The cookies were gobbled up in less then 5 minutes.
Cookie-urile au fost gobbled în mai puţin de 5 minute.

Do you mind if I finish off the oatmeal?
Te superi dacă am terminat pe fulgi de ovăz?

thirst sete
thirsty însetat
sip înghiţitură
gulp înghiţitură
to sip la SIP
to gulp la înghiţitură

I'm thirsty
Mi-e sete

He finished his drink in a single gulp.
El a terminat băutură într-un singur înghiţitură.

The water quenched my thirst.
Apa stinge setea mea.

We sipped the hot chocolate by the fire.
Am sorbit ciocolata calda de foc.