Meals and Taste
Stravování a chuť
meal jídlo
feast hody
five course meal pětichodové jídlo
appetizer předkrm
the main course hlavní chod
dessert dezert
breakfast snídaně
lunch oběd
supper večeře
dinner večeře
snack svačina
junk food nezdravé jídlo
to snack svačit

If you snack between meals, you might gain weight.
Pokud budete svačit mezi jídly, můžete přibrat na váze.

to taste ochutnat
taste chuť
flavor chuť
tasty chutný
flavorful plný chutí
delicious lahodný

Your soup tastes delicious.
Polévka je lahodná.

sweet sladký
sour kyselý
salty slaný
bitter hořký
hot horký
spicy ostrý, kořeněný

The dish is very hot.
Pokrm je velmi ostrý..

It's spicy
Je to pálivé.

texture textura
crispy křupavý
crunchy křupavý
mushy kašovitý
edible jedlý
inedible nepoživatelný
fresh čerstvý
stale okoralý, oschlý, vyčichlý

The chips are stale.
Hranolky jsou oschlé.

Yuck! This food is barely edible.
Fuj! Tohle jídlo je skoro nepoživatelné.

nutritious výživný
nutrition výživa
malnutrition podvýživa
nourishing výživný
vegetarian vegetarián, -ský
vegan vegan, -ský