Meals
meal maaltijd
feast feestmaal
five course meal vijfgangenmenu
appetizer voorafje
the main course het hoofdgerecht
desert nagerecht
breakfast ontbijt
lunch lunch
supper avondmaal
dinner diner
snack snack
junk food junk food
to snack snacken/snoepen

If you snack between meals, you might gain weight.
Als je tussen de maaltijden snoept, kom je misschien aan.

to taste smaken
taste smaak
flavor smaak
tasty smakelijk
flavorful smaakvol
delicious heerlijk

Your soup tastes delicious.
Uw soep smaakt heerlijk.

sweet zoet
sour zuur
salty zout
bitter bitter
hot heet
spicy gekruid/pikant

The dish is very hot.
De schotel is erg warm..

It's spicy
Het is kruidig/pikant.

texture structuur
crispy krokant
crunchy knapperig
mushy papperig
edible eetbaar
inedible oneetbaar
fresh vers
stale oudbakken

The chips are stale.
De chips zijn muf.

Yuck! This food is barely edible.
Bah! Dit voedsel is nauwelijks eetbaar.

nutritious voedzaam
nutrition voeding
malnutrition ondervoeding
nourishing voedzaam
vegetarian vegetarisch
vegan veganistisch