Meals
meal masă
feast sărbătoare
five course meal cinci feluri de mâncare
appetizer aperitiv
the main course principal cursului
desert deşert
breakfast mic dejun
lunch prânz
supper cină
dinner cină
snack gustare
junk food nedorită alimentare
to snack la gustare

If you snack between meals, you might gain weight.
Dacă gustare intre mese, s-ar putea creştere în greutate.

to taste dupa gust
taste gust
flavor aromă
tasty gustos
flavorful aromate
delicious delicios

Your soup tastes delicious.
Supă de dvs. are un gust delicios.

sweet dulce
sour acru
salty sărat
bitter amar
hot fierbinte
spicy picant

The dish is very hot.
Acest fel de mancare este foarte fierbinte..

It's spicy
Este picant.

texture textură
crispy crocante
crunchy crocante
mushy ca terciul
edible comestibil
inedible necomestibil
fresh proaspăt
stale stătut

The chips are stale.
Chips-uri sunt vechi.

Yuck! This food is barely edible.
Yuck! Aceasta hrana este abia comestibile.

nutritious nutritiv
nutrition nutriţie
malnutrition subnutriţie
nourishing hrănitor
vegetarian vegetarian
vegan vegan