Insects - Continued
Hmyz - Pokračování
bug brouk

Stop bugging me!
Přestaň mě otravovat!

sting bodnutí, štípnutí
bite kousnutí

sting - stung bodnout, štípnout
bite - bit - bitten kousnout

The wasp stung me.
Vosa mě bodla.

During the night, the spider spun a web.
Během noci pavouk usoukal pavučinu.

The spider caught a fly in its web.
Pavouk do své pavučiny chytil mouchu.

slimy sliznatý
slime sliz

wriggle kroutit se

stink bug kněžice

The stink bug gives off a foul odor when it feels threatened.
Pokud se kněžice cítí v ohrožení, vydává nepříjemný zápach..

metamorphosis metamorfóza

The caterpillar turned into a butterfly.
Housenka se proměnila v motýla.

parasite parazit
host hostitel

Every creature deserves to feed. That includes parasites.
Každý živočich si zaslouží krmení. Patří sem i paraziti.

The larva burrowed into his skin.
Larva se mu zavrtala do kůže.

swarm roj


swarm roj

bed bug štěnice
lice vši