The Kitchen - Continued
Kuchyně I - pokračování
doing dishes
By Headexplodie
appliance spotřebič 

Do the dishes.
Umýt nádobí

Rinse the glass.
Opláchnout sklenici

Load the dishwasher.
Naskládat myčku

Unload the dishwasher.
Vyskládat myčku

Dry the dishes.
Utřít nádobí

leftovers zbytky

to spoil zkazit se

We better eat the leftovers soon. Otherwise they'll spoil.
Měli bychom brzo dojíst zbytky. Jinak se zkazí.

The fish went bad. We should have eaten it last week.
Ryba se zkazila. Měli jsme ji sníst minulý týden.

Expressions

One bad apple spoils the whole bunch.
Jedno jablko zkazí všechna ostatní.

to freeze zamrazit
to thaw rozmrazit

Let's thaw out the meat for dinner.
Necháme rozmrazit maso k večeři.

counter linka
cabinet skřnka

Wipe the counters.
Utřít linku.

sharp ostrý
dull tupý
blunt tupý

to sharpen nabrousit

Sharpen the knife.
Nabrus nůž.