Landscapes - Continued
Krajina - Pokračování

valley údolí

pass průsmyk

glacier ledovec
ridge hřeben

slope svah

clearing mýtina
meadow louka
grassland pastvina, lučina


rainforest deštný prales

woods lesy
ground zem
sky nebe
horizon horizont

There are storm clouds on the horizon.
Na horizontu jsou bouřkové mraky.

scenery scenérie
view výhled
picturesque malebné

The view from her balcony of the valley is picturesque except for the cell phone tower, an eyesore.
Výhled z jejího balkónu do údolí je malebný až na věž v podobě mobilního telefonu, ze které bolí oči.

Sit back and enjoy the scenery.
Pohodlně se usaď a užívej si scenérii.

hilly kopcovitý
mountainous hornatý
vegetation vegetace

wetlands vegetace
swamp bažina
marsh bažina

stream pramen
brook potok
river bed koryto řeky
bank břeh
source (of a river) pramen (řeky)
mouth (of a river) ústí (řeky)
spring pramen
current proud

We sat down on a moss covered log and listened to the babbling brook.
Sedli jsme si na mechem porostlou kládu a poslouchali šumění potoka.

flow proud

While trying to ford the river, he was swept away by the swift current.
Když se snažil přebrodit řeku, strhl ho rychlý proud.

Just go with the flow.
Prostě jdi s proudem.

puddle louže
mud bahno
muddy bahnitý
dirt bláto

dry suchý
parched vyprahlý

The ground is parched.
Půda je vyprahlá.

rocks skály
boulder balvan
stones kameny
pebbles oblázky
gravel štěrk


sunset západ slunce
sunrise východ slunce

The sun rises at 7am tomorrow.
Slunce vychází zítra v 7 hodin ráno.

The sun sets at 7pm today.
Slunce zapadá dnes v 7 hodin večer.

gorge rokle

The earthquake caused the mine to cave in.
Zemětřesení způsobilo propad dolu.