Car Travel
Cestování autem
driver řidič
to drive řídit
 width=

Shut up and drive!
Zmlkni a řiď!

Let's take a shortcut.
Jeďme zkratkou.

Do a U-turn.
Otoč se do protisměru.

Turn around.
Otoč se.

Turn left.
/
Turn to the left.

Odboč doleva.

Go straight.
Jeď rovně.

speed Rychlost

It's impossible to travel faster than the speed of light.
Je nemožné cestovat rychleji, než je rychlost světla.

to accelerate
zrychlit
to speed up

Punch the accelerator!
/
Hit the gas!

Šlápnout na plyn

to slow down
zpomalit
to brake
zabrzdit
to coast
sjíždět bez motoru

Cars should be passed on the left.
Auta by měla předjíždět zleva.

Pull over! I need to get out of the car.
Zastav! Potřebuji vystoupit z auta.

road rage agrese za volantem

Argg, A car just cut me off. May they get a flat tire!
Grrr, právě mě odřízlo auto. Ať píchne gumu!

to park parkovat
parking

Let's park.
Zaparkujme.

Can you parallel park?
Umíš zaparkovat paralelně?

They towed away my car.
Odtáhli mi auto.

My car broke down. I need a tow.
Moje auto se porouchalo. Potřebuji odtah.

ticket lístek
fine pokuta
to speed překračovat rychlostní limit

He got a ticket for speeding.
Dostal pokutu za překročení rychlosti.

She ran a red light.
Jela na červenou.

drunk driving řízení v opilosti
DUI / (driving under the influence)

Don't drink and drive.
Nepijte pokud řídíte.

road signs dopravní značky

speed limit 35 mph
rychlostní limit 35 mph
 width=
Yield
Dát přednost
Left turn prohibited
Zákaz odbočení vlevo

one way
jednosměrný
merge
merge left
zařazení doleva

detour
objížďka
traffic
traffic provoz
traffic jam dopravní zácpa
rush hour dopravní špička

She's stuck in traffic.
Uvízla v provozu.

I'm stuck in a traffic jam. I'll be late.
Uvízl jsem v dopravní zácpě. přijdu pozdě.

right of way přednost v jízdě

The car on the right has the right of way.
Auto vpravo má přednost v jízdě.

collision kolize
crash náraz
wreck vrak
to crash narazit
to collide - collided srazit se — srazil se
to wreck zničit

Buckle up. You never know.
Připoutejte se. Nikdy nevíš.

We were in a car accident, but everyone is ok.
Měli jsme autonehodu, ale všichni jsou v pořádku.

She hit a parked car.
Narazila do zaparkovaného auta.

He lost control of his car and crashed into a tree.
Nezvládl řízení a narazil do stromu.

A car ran into us at the intersection.
Na křižovatce do nás vjelo auto.

Try not to run over the pedestrians.
Snažte se nepřejíždět chodce.

It was a head-on collision. Both cars were totaled.
Jednalo se o čelní střet. Oba vozy byly na odpis

He wrecked his brand new sports car trying to get away from the police.
Zničil svůj zbrusu nový sportovní vůz, když se snažil ujet policii.

to skid dostat smyk
overpass

We skidded to a stop.
Smykem jsme zastavili.

bend ohyb
shoulder rameno
median medián
ramp rampa
overpass nadjezd
fork rozcestí
roundabout kruhový objezd

pavement chodník
tar dehet
pothole výmol
bump narazit
speed bump zpomalovač

to steer řídit

Try to steer around the potholes.
Zkuste se pohybovat kolem výmolů.

toll mýtné
toll road zpoplatněná silnice

Did you have to pay a toll?
Museli jste zaplatit mýtné?