Land Travel - Continued
Cestování po souši - Pokračování
bikes
cyclist cyklista
bicycle lane
cyklostezka
to pedal šlapat

I rode my bike to school.
Do školy jsem jel na kole.

We went for a bike ride.
Jeli jsme se projet na kole.

carpool spolujízda
to hitchhike stopovat

Can you give me a ride?
Můžeš mě svézt?

Would you like to ride with us?
Chtěli byste jet s námi?

They hailed a taxi
Zavolali si taxi

Hitchhiking is illegal here.
Stopování je zde nelegální.

public transportation veřejná doprava
rail station železniční stanice
bus station autobusová zastávka
platform  nástupiště

Our train was 45 minutes late.
Náš vlak měl zpoždění 45 minut.

Are you going to take the subway or the bus?
Pojedete metrem nebo autobusem?

Did you manage to catch the bus?
Stihli jste autobus?

I missed the bus.
Ujel mi autobus.

I hope you make it to work on time.
Doufám, že to stihneš do práce včas.