Health
Zdraví
well zdravý
health zdraví
healthy zdravý/á
unhealthy nezdravý/á
sick nemocný
ill
disease choroba
sickness
illness

I'm sick. I'm going to take the day off.
Je mi špatně. Vezmu si den volna.

Are you doing better?
Daří se ti lépe?

Smoking is very unhealthy.
Kouření je velmi nezdravé.

The disease must be allowed to run its course.
Nemoci je třeba nechat volný průběh.

medication medikace, léky
cure léčba
home remedy domácí léčba
antidote protijed
toxin toxin
to cure léčit

It's not a cure. It just relieves the symptoms.
Není to lék. Jen zmírňuje příznaky.

The medication helps keep her illness in check.
Léky pomáhají udržet její nemoc pod kontrolou.

An ounce of prevention is worth a pound of cure. --Benjamin Franklin
prevence závady je levnější než oprava. --Benjamin Franklin

I'm sorry. The lethal toxin you were exposed to has no antidote.
Je mi líto. Proti smrtícímu toxinu, kterému jste byli vystaveni, není protijed.

pain
bolest
pain-killer lék proti bolesti
painless bezbolestný
ache bolest
to hurt bolet
to ache bolet
wince zašklebit se bolestí

Where does it hurt?
Kde to bolí?

My head hurts.
Bolí mě hlava.

You're hurting me! Stop.
Ubližuješ mi! Přestaň.

Fred hurt his leg in a motorcycle accident.
Fred si poranil nohu při nehodě na motorce.

My whole body aches.
Bolí mě celé tělo.

He winced in pain.
Zašklebil se bolestí.

Just grin and bear it.
Zatni zuby a vydrž to.