Disease and Symptoms
influenze
flu virus / influenza virus
germ ziektekiem
bacteria bacterie
virus virus

flu griep
cold kou, koutje
pneumonia longontsteking
cancer kanker
tumor tumor
aids aids
chicken pox waterpokken
food poisoning voedselvergiftiging
diabetes diabetes

My daughter came down with the chicken pox.
Mijn dochter heeft de waterpokken opgelopen.

My sister got food poisoning when she ate at that restaurant.
Mijn zus heeft een voedselvergiftiging gekregen toen ze in dat restaurant ging eten.

contagious besmettelijk
infection infectie, besmetting
to transmit overdragen
to infect infecteren, besmetten

I don't want to catch a cold! *
Ik wil geen kou vatten.

*'catch' is normally used with contagious illnesses like the flu and cold

Expressions

I'm feeling a little under the weather.
Ik voel me wat ziekjes.

vaccine vaccin
to vaccinate vaccineren
immune system immuunsysteem
immunity immuniteit

Have you been vaccinated against the swine flu?
Ben jij ingeënt tegen de varkensgriep?

allergy allergie

Kyle is allergic to peanuts.
Kyle is allergisch voor pinda's.

epidemic epidemie

The flu epidemic of 1918 killed between 50 and 100 million people.
De griepepidemie van 1918 heeft tussen de 50 en de 100 miljoen mensenlevens gekost.

Symptoms symptomen
fever koorts
headache hoofdpijn
chills koude rillingen
photo by smashmirrorcardboardface - (CC BY-ND 2.0)
to shiver beven
to sneeze niezen

Have you ever sneezed three times in a row?
Heb je al ooit drie keer op rij geniesd ?

-bless you
gezondheid

to cough hoesten
cough hoest
a fit of coughing een hoestbui
runny nose loopneus
congestion verstopping

my nose is stopped up
mijn neus is verstopt

sore throat keelpijn
dizziness duizeligheid
vertigo draaierigheid

I'm feeling kind of dizzy.
Ik voel me een beetje duizelig.