Disease and Symptoms
influenze
flu virus / influenza virus
germ germene
bacteria bacterii
virus virus

flu gripă
cold rece
pneumonia pneumonie
cancer cancer
tumor tumoare
aids SIDA
chicken pox varicelă
food poisoning intoxicaţie alimentară
diabetes diabet

My daughter came down with the chicken pox.
Fiica mea <u>a venit</u> în <u>jos</u> cu varicela.

My sister got food poisoning when she ate at that restaurant.
Sora mea are intoxicaţii alimentare atunci când ea a mâncat la care restaurant.

contagious contagios
infection infecţie
to transmit să transmită
to infect de a infecta

I don't want to catch a cold! *
Nu vreau <u>sa prinda</u> o raceala!

*'catch' is normally used with contagious illnesses like the flu and cold

Expressions

I'm feeling a little under the weather.
Mă simt un pic sub vreme.

vaccine vaccin
to vaccinate pentru a vaccina
immune system sistemului imunitar
immunity imunitate

Have you been vaccinated against the swine flu?
Ai fost vaccinate impotriva gripei porcine?

allergy alergie

Kyle is allergic to peanuts.
Kyle este <u>alergic</u> la arahide.

epidemic epidemie

The flu epidemic of 1918 killed between 50 and 100 million people.
Epidemia de gripă din 1918 a ucis între 50 şi 100 de milioane de oameni

Symptoms simptome
fever febră
headache durere de cap
chills frisoane
photo by smashmirrorcardboardface - (CC BY-ND 2.0)
to shiver să tremur
to sneeze sa stranute

Have you ever sneezed three times in a row?
Ai strănutat vreodată de trei ori la rând?

-bless you
să te binecuvinteze

to cough pentru tuse
cough tuse
a fit of coughing un acces de tuse
runny nose curge nasul
congestion congestionare

my nose is stopped up
nasul meu este oprit sus

sore throat durere de gât
dizziness ameţeală
vertigo ameţeală

I'm feeling kind of dizzy.