Injuries
Zranění
here
wound rána
injury poranění
cut řez
scratch škrábanec
scab strup
bruise modřina
scar jizva
blister puchýř
pus hnis
injure poranit
to heal léčit, zahojit se

The body can normally heal itself.
Tělo se normálně umí vyléčit samo.

Don't worry. It's only a scratch.
Neboj se. Je to jen škrábanec.

dressing obvaz
gauze gáza
bandage obvaz
to bandage obvázat

The nurse bandaged the wound.
Sestra obvázala ránu.

swollen oteklé
inflammation zánět
bump boule
to swell otékat
to inflame zanítit se
to irritate podráždit

The chemical irritated my skin.
Chemikálie mi podráždily kůži.

fracture zlomenina
sprain vymknutí
dislocation dislokace
fracture a bone zlomit si kost
break a bone

Jake broke his arm playing football.
Jake si zlomit ruku při hraní fotbalu.

How did you twist your ankle?
Jak sis vymkl kotník?

After dislocating his shoulder, he managed to pop it back in.
Poté, co si vykloubil rameno, se mu ho podařilo vrátit zpět.

handicapped hendikepovaný
cripple mrzák
artificial limb umělá končetina
prosthesis
to limp kulhat
clumsy nemotorný
graceful ladný
to trip zakopnout
to stumble zakopnout

She tripped on her untied shoelaces.
Zakopla o své rozvázané tkaničky.

Chad stubbed his toe on the toilet.
Chad si narazil palec na záchodě.

He stumbled over a log and fell face down in the mud.
Zakopl o kládu a spadl obličejem do bahna.

Expressions

While exploring the woods he stumbled upon a cave.
Při průzkumu lesů narazil na jeskyni.