Injuries
Sérülések
here
wound seb
injury sérülés
cut vágás
scratch karcolás
scab ótvar
bruise zúzódás
scar sebhely
blister hólyag
pus genny
injure kárt okoz
to heal gyógyítás

The body can normally heal itself.
A test általában meggyógyítja önmagát.

Don't worry. It's only a scratch.
Ne aggódj. Ez csak egy karcolás.

dressing öltözködés
gauze géz
bandage kötés
to bandage bekötözni

The nurse bandaged the wound.
A nővér bekötözte a sebet.

swollen duzzadt
inflammation gyulladás
bump púp, dudor
to swell feldagadni
to inflame begyulladni
to irritate irritálni

The chemical irritated my skin.
A vegyszer irritálja a bőröm.

fracture törés
sprain rándulás
dislocation ficam
fracture a bone csonttörés
break a bone

Jake broke his arm playing football.
Jake eltörte a karját a focit.

How did you twist your ankle?

After dislocating his shoulder, he managed to pop it back in.
Miután kificamította a vállát, sikerült visszatenni azt.

handicapped fogyatékos
cripple nyomorék
artificial limb művégtag
prosthesis
to limp sántítani
clumsy ügyetlen
graceful kecses
to trip kirándulni
to stumble megbotlani

She tripped on her untied shoelaces.
Megbotlott a megkötetlen cipőfűzőjében.

Chad stubbed his toe on the toilet.
Chad beverte a lábujját a WC-be.

He stumbled over a log and fell face down in the mud.
Megbotlott egy farönkbe, és arccal a sárba esett .

Expressions

While exploring the woods he stumbled upon a cave.
Míg feltfedezte az erdőt, rábukkant egy barlangra.