Mental Health
Duševní zdraví
stressed
crazy šílený
craziness šílenství
insane šílený
insanity šílenství
insane asylum ústav pro mentálně postižené
mental breakdown duševní porucha
neurosis neuróza
neurotic neurotický

I've been feeling kind of depressed lately.
V poslední době se cítím nějak v depresi.

If you talk about your super powers they're going to put you in an insane asylum.
Pokud budeš mluvit o nadřirozených schopnostech, zavřou tě do ústavu pro mentálně postižené.

She's not crazy. She just experiences a different reality than us.
Ona není blázen. Jenom žije v jiné realitě než my ostatní.

My roommate is driving me crazy.
Můj spolubydlící mě přivádí k šílenství.

depressed v depresi
stress stres