Mental Health
Mentális egészség
stressed
crazy őrült
craziness őrülség
insane elmebeteg
insanity őrület
insane asylum elmegyógyintézet
mental breakdown szellemi leépülés
neurosis neurózis
neurotic neurotikus

I've been feeling kind of depressed lately.
Egyfajta depressziót érzek mostanában.

If you talk about your super powers they're going to put you in an insane asylum.
Ha beszélsz a hatalmadról befognak zárni egy elmegyógyintézetbe.

She's not crazy. She just experiences a different reality than us.
Ő nem őrült. Ő csak egy másik valóságot él át, mint mi.

My roommate is driving me crazy.
A szobatársam őrületbe kerget.

depressed lehangolt, depresszív
stress feszültség, stressz